Teori Eğitimİspanya dil okulları için yapılan kayıt işlemlerindeki tecrübesi sayesinde bu işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Teori Eğitim aracılığı ile kayıt yaptıran öğrenciler için ücretsiz İspanya vize danışmanlığı da sunuluyor.

İspanya Vizesi Hakkında Genel Bilgiler

 1. Vize başvuruları, İstanbul için randevu alınarak; Cumhuriyet Caddesi Kök Apt. No:193 Şişli/ İstanbul’da bulunan vize başvuru merkezinden, Ankara için ise yine randevu alınarak Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:154 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan vize başvuru merkezinden yapılabilmektedir.
 2. Kısa dönemli İspanya Schengen Vizesi için başvurular Vize Başvuru Merkezi’nden kabul edilir.
 3. Kalış süresi 90 günden kısa süreli olan başvuru sahipleri, başvurularını VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinden yapabilirler.
 4. Kalış süresi 90 günden uzun süreli olan başvuru sahiplerinin, başvurularını İstanbul Başkonsolosluğu’na ya da Ankara Büyükelçiliği’ne yapmaları gerekmektedir.

90 günden kısa süreli İspanya vizesi için gerekli belgeler:

 1. Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu. Ankara için İngilizce ya da İspanyolca form kullanılmalıdır, Bu form Türkçe doldurulabilir. Pasaport sahibi tarafından formda belirtilen 2 ayrı yer imzalanmalıdır. Ebeveyninin pasaportuna kayıtlı olup da seyahat edecek çocuklara ayrı form doldurulacaktır.) Reşit olmayan kişilerin formları ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır.
 2. Bir adet, arka fon beyaz, 6 aydan eski olmayan fotoğraf. Baş üstünde ve çene altında mesafe olmalıdır. Resim fazla parlak, fazla koyu,gölgeli, lekeli veya zımbalı olmamalıdır. Kemik çerçeveli gözlükle çektirilen resimler kabul edilmemektedir.
 3. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay 15 Gün (105 gün) geçerlilik (temdit) süresi ve vize basılabilecek en az 2 boş sayfası olan orijinal pasaport. Türk pasaportlarındaki “Açıklamalar ya da Gümrük Kayıtları” sayfalarına vize işlemi uygulanamaz. Ayrıca pasaport veriliş tarihi 10 seneden eski olmamalıdır, hasarlı pasaportlar kabul edilmez. Varsa eski pasaportlar da beyan edilmelidir.
 4. Öğrenim kurumu tarafından kurs başlangıç-bitiş tarihleri ve haftalık ders saatlerini gösteren belge
 • İstanbul için; Eğitimin tamamının ödendiğine dair dekont veya okuldan orjinal eğitim masraflarının ödendiği yazı
 • Ankara için eğitim kurumuna ödeme yapılmışsa , ödeme yapıldığına dair makbuz da dosyaya eklenmelidir.
 1. AB’nin eğitim,öğrenim veya araştırma programlarına katılım amaçlı gidiyorsa;
 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı
 • Vize başvurusu yapanın, bir AB programı kapsamında desteklendiğini gösteren, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup
 1. Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgelerTüm ara seferleri göstermeli, tüm uçuş bilgilerini detaylı bir biçimde içermelidir.
 2. Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 3. Ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası. Ankara için kalınacak gün sayısının 1 haftadan az olması halinde minimum 1 haftalık sigorta gereklidir. Sigortalar antetli kağıt çıktısı olmalıdır. NOT: Özel sağlık sigortaları kabul edilmemektedir.
 4. Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise orjinal işveren mektubu ve/veya izin onayı (Antetli ve kaşeli)
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü, Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. (Son 3 aylık maaş bordrosu)
 1. Başvuru sahibi işveren ise:
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge.
 • Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi
 • Resmi Gazete
 • Vergi levhası
 • Ankara için İmza sirküleri ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir. (Fotokopi olması yeterlidir.)
 1. Başvuru sahibi öğrenci ise orjinal öğrenci belgesi.
 2. Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca, teyze vb.) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.
 • İstanbul için, eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşin iş belgeleri Banka hesabı ve evlilik cüzdanı fotokopisi, çalışmayan kişinin dosyasına da eklenmelidir.
 1. İstanbul için, ilgilinin ya da ebeveynlerinin ekonomik durumunun ibrazı ve/veya ebeveynlerden masrafları karşıladıklarına dair dilekçe. Aynı şekilde, masrafları karşılanan çocuğun dosyasında da çalışan ebeveynin iş belgeleri bulunmalıdır.
 2. Kalınacak süre için banka hesabında yeterli bakiye,
 • İstanbul için son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren, içinde 3 günlük seyahat için minimum 600€/1500TL bulunan, güncel tarihli şahsi banka hesapları (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi)
 • Ankara için son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren hesap dökümünün son 1 hafta içinde alınmış olması gerekiyor. (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi
 1. Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)
 • İstanbul için,çocuk 3.şahısla gidiyorsa, okulla veya grupla gidiliyorsa çocukların sorumluluğunu alan kişinin ismi muvafakatnamede açıkca belirtilmeli.
 • Ayrıca İstanbul’dan yapılan başvurularda gidilecek schengen ülke/ülkelerinin de ismi muvafakatnamede belirtilmelidir.
 1. Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
 2. NÜFUS CÜZDANI (zorunlu) ve PASAPORT fotokopisi Pasaportun üzerinde herhangi bir damga, imza, vize ya da yazı bulunan tüm sayfaların fotokopisi dosya içerisine konulmalıdır. Kişinin eski pasaportu ya da pasaportları var ise bu pasaportların aslı ve işlenmiş bütün sayfalarının fotokopisini de dosyaya eklenmelidir
 3. Ankara’daki vize başvuru merkezinden başvuruda bulunacak kişilerin ikametgah sunması gerekmektedir.

90 günden uzun süreli İspanya öğrenci vizesi vizesi için gerekli belgeler:

İspanyol yasaları gereği, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan vatandaşları tüm evraklarını İspanyolca’ya tercüme edilmiş olarak sunmalıdır.

Bazı durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da, Büyükelçilik tarafından vize başvuru evrakları incelendikten sonra, vize başvuru evraklarının İspanyolca’ya tercüme edilmesi talep edilebilir.

90 günden fazla İspanya’da kalacak ERASMUS öğrencileri vize ücretinden muaf değildir.

 • En az 12 ay geçerli pasaport.
 • Yeni ve eski pasaportun aslı ve fotokopileri. (vizeler, damgalar ve şahsi bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopisi)
 • Vize başvuru formu (İspanyolca / İngilizce) eksiksiz doldurulacak, imzalanacak ve 1 adet biyometrik fotoğraf yapıştırılacak.
 • Eğitim yada kurs görülecek merkezden gelen akseptans
 • Eğitim yada kurs görülecek merkeze havale edilen harçlara ait dekontlar (ERASMUS hariç).
 • Burslu olarak gidiliyorsa, eğitim veya kurs görülecek merkezden bunu belgeleyen kabul yazısı.
 • Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için, hastaneden alınan sağlık raporu ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik ettirilip, Valilik’te “La Haye Apostili” vurdurulacaktır.) Sağlık ocağından alınan raporlar kabul edilmez. Sağlık raporlarında  şu ibarenin bulunması gerekmektedir: “Hastanemize başvuran (kişinin ismi) isimli kinininin Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski oluşturabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır.”
 • Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için, Adli Sicil belgesi ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik ettirilip, Valilik’te “La Haye Apostili” vurdurulacaktır.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kaydı örneği (eğitim masraflarını karşılayacak kişi ile aile bağının gösterilmesi gerekmektedir).
 • İkametgâh İlmühaberi.
 • Elde yazılmış vize başvuru dilekçesi (ev adresi ve telefon numaraları mutlaka yazılmalıdır, Türkçe yazılabilir).
 • Uçak bileti ve İspanya’daki konaklama rezervasyonu
 • İspanya’da kalış süresinin tamamını kapsayan geniş kapsamlı seyahat sigortası ve fotokopisi (30.000.Є teminatlı olmalıdır).
 • Sigortalara İlişkin Önemli Not:
  1. 90 günden fazla İspanya’da kalacak kişilerin sigorta poliçelerinde, “İspanya/ülkeye giriş tarihinden itibaren, en fazla birbirini izleyen 90 (veya 92) gün suren seyahatler için geçerli olacaktır” ibaresinin veya benzer bir ibarenin bulunması halinde, sunulan sigorta poliçesi geçerlilik suresine bakılmaksızın, kabul edilmeyecektir. Sigorta poliçesi, İspanya’da kalınacak surenin tamamını kapsamalıdır.
  2. Tek bir seyahat için sunulan iki ayrı sigorta kabul edilemeyecektir. Tek sigorta İspanya’da kalış suresinin tamamını kapsamalıdır.
  • Vize için başvuran şahsın masraflarının bir başkası tarafından karşılanması durumunda, o kişi tarafından yazılmış ve ilgili kişinin masraflarının karşılanacağını bildiren dilekçe ve bir önceki maddede belirtilen evraklar.
  • Vize için başvuran kişinin öğrenci olması durumunda: Öğrenci Belgesi.
  • Öğrenci 18 yaşından küçük olduğu takdirde ebeveynlerinden muvafakatname (Noter onaylı).
  • Tıp ve Cerrahi, Eczacılık, Psikoloji, Kimya Bilimleri ve Biyoloji Bilimleri bölümleri mezunları İspanya’da uzmanlık alanında eğitim görmek istedikleri takdirde: sahip oldukları diplomanın İspanyol denkliğini, İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlık görecekleri hastane veya merkezin de belirtildiği kabul belgesini getirmek zorundadırlar.