Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Öğrenimi: Neden ve Nasıl?

 

Çocukken bir filmde gördüğünüz o yurt dışındaki şehrin ya da duyduğunuz farklı dilin yarattığı heyecan duygusunu hatırlıyor musunuz? Şimdiki çocuklar da aynı duyguları yaşıyorlar. Hem de artan iletişim ve bilgi olanaklarıyla daha da yoğun bir şekilde. Çocuğunuz için bir hayali gerçekleştirebilirsiniz. Peki neden ve nasıl?

 

Önemli bir gelişimsel dil yetisi problemi yaşamayan her bireyin en az bir ‘anadili’ vardır. Anadil kavramını dilsel olarak incelediğimizde bir ebeveyn figürünün kullandığı dilin bizim temel iletişim ve tasavvur dünyamızı çerçeveleyen ‘dil’ kavramını belirlediğini görürüz. Bu noktada çocuk için hayati önem taşıyan çevresel rol modellerin dil kullanımının yetişkinlik dönemine kıyasla daha açık ve hızlı öğrenmekte olan çocuklara etkisinin önemi açıktır. Peki çocuklar bir dili hangi yollarla öğrenirler?

 

 

“Daha anne karnında bebekler dinlemeye başlar.”

 

Özellikle hamileliğin geç aşamalarında duyu organları gelişimi bebekte belli bir safhaya geldiğinde (ortalama yedi buçuk ay) bebek dışarıdan gelen sesleri algılamaya başlar. Dolayısıyla daha anne karnındaki süreçten itibaren bebeklerle konuşmak ve ninni söylemek gibi pratikler çocuğun dil gelişimine olumlu bir çevresel etki sağlamaktadır.

 

 

 

Öteki taraftan ise doğum sonrasında dil gelişimi tekdüze bir tempoda ilerlemez. Bebekler aktif olarak bir dil eyleminde bulunmuyor gibi görünebilirler. Ancak bu bir yanılsamadır. Bebekler yalnızca dinleyerek, seslerin arasındaki nüansları yakalayarak ve bu farklılıkları değişik durumlarla ilişkilendirerek bile oldukça aktif bir şekilde dil edimini gerçekleştirmektedirler. Çocuk yaşadığı dünyaya hızla adapte olmak için tanıdık ve kullanışlı tüm işitsel verileri görsel materyaller ile ilişkilendirerek kaydeder.

 

Altı aylık oldukları dönemde ise farklı dilleri ayırt edebilecek yetiye sahip olmaktadırlar ve olağan gelen dile odaklanmaktadırlar.

 

Çocuklar aşağı yukarı birinci yaşlarını doldurdukları zaman civarında kendileri için temel bazı söz öbeklerine aşina olmaya başlamışlardır. Hatta bazı özel durumlarda çocuğun erken konuşmaya başladığı da görülmektedir. Özellikle bu gibi dil yeteneği olan çocukların anadilleri dışındaki dillerle çocukluk çağında tanışması gelecekte avantaj sağlayacaktır. Peki çocuklar kaç yaşından itibaren bu dillerle tanışmalıdır?

 

 

“Üç yaşından itibaren yabancı dil öğrenen çocuklar daha esnek, eleştirel ve yaratıcı olmaya yatkındırlar.”

 

 

Harvard Üniversitesi’nde çocukluktan itibaren uzun yıllar aynı bireylerin takip ve değerlendirmesiyle yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda üç yaşından itibaren yabancı dil öğrenen çocukların gelecekte yalnızca o dilin konuşulduğu ülkede iletişimini sağlaması bakımından değil, kişilik oluşumunda da farklı durumlara uyum sağlama, sorgulama ve farklılık yaratabilme hususlarında öne çıktıkları gösterilmiştir. Yani yabancı dil öğrenimi bireye bir durum için alternatif yaklaşımlar olabileceğini ya da başka bir deyişle “a’ya b’de denilebileceğini” göstermektedir.

 

 

3 yaşından itibaren yabancı dil öğrenen çocuklar daha esnek, eleştirel ve yaratıcı olmaya yatkındırlar.
3 yaşından itibaren yabancı dil öğrenen çocuklar daha esnek, eleştirel ve yaratıcı olmaya yatkındırlar.

 

 

Çocuklar gelişimsel olarak, özellikle erken yaşlarında, ebeveynlerine ve/veya bakmakla yükümlü kimselerine bağlılık içindedirler. Bu bağlılık ilişkilenmeleri çocuk gelişiminin ileri basamaklarına evrildikçe kreş, anasınıfı, okul, dil okulu ve benzeri kurumlarca sosyal entegrasyona uğrar. Çocuğun sosyal adaptasyonu ve yetişkin hayatındaki muhtemel durumlara hazırlığı açısından bu gibi süreçler eğitici ve kıymetlidir. Yabancı dillerle tanışma sürecinde de aynı mantık geçerlidir.

 

Peki çocuklar bu dillerle nasıl tanışmalıdır?

 

  • Güvenli Ortam: İster ev olsun, ister bir eğitim kurumu çocuğunuzun korunaklı bir ortamda dil öğrenmekte olduğundan emin olun.

 

  • Destekleyici Ortam: Çocuğun istek ve kabiliyetleri doğrultusunda, oyunlarla ve pratikte yaşayarak, bir veya birden çok yabancı dil öğrenebileceği eğitim kurumlarını tercih edin.

 

  • Ona Bırakın: Çocuğunuza tüm seçenekleri sunun ve onun seçeceği yolda yanında yürüdüğünüzü hissettirin, sonuç ne olursa olsun.

 

  • Alternatifi Tanıtın: Çocuklukta her duygu bir başka yaşanır. Genç yaşlarda yeni bir dili yeni bir atmosferde deneyimlemesi için ona yurtdışı dil eğitimi olanaklarını tanıtın.

 

Bu konuda bir adım atmak hevesindeyseniz “Çocuğunuzu yaz kampına göndermeniz için 10 neden” isimli makaleye göz atmak isteyebilirsiniz.

 

 

Çocukların yaz kamplarından sağlayacakları kazanç yabancı bir dil öğrenmenin çok ötesindedir.
Çocukların yaz kamplarından sağlayacakları kazanç yabancı bir dil öğrenmenin çok ötesindedir.

 

 

Özellikle kaliteli çevre koşullarıyla sarmalandığında çocuğun ilk öğrendiği dil dışında bir yabancı dili yalnız temel metodlarla değil yoğun bir pratik olarak öğrendiği ve olağan meşguliyeti haline getirdiği dil okulları ve yaz kamplarında çocuğun gelişimini gözlemlemek ebeveynler ve çevresi için memnuniyet verici olacaktır.

 

Çocuklar için bu gibi yaz kamplarından sağlayacakları kazanç bir dil öğrenmenin çok ötesindedir. Uluslararası dil okullarında dünyanın dört bir tarafından gelen yaşıtlarıyla daha global bir perspektif de kazanacaklardır. Oyun temelli, hem eğlenceli hem eğitici aktivitelerle motive olarak öğrendiklerinden bilgiler daha kalıcı olacaktır. Sanat yönünü destekleyici beş duyuya da hitap eden etkinlikler çocukların çok yönlülüğünü destekleyecek, belki de onlara uzmanlaşmak veya hobi edinmek isteyecekleri yeni alanlar sunacaktır. Yaratıcı ve çoklu problem çözme yeteneklerini kullanmayı ve geliştirmeyi öğrenecekleri durumlarla karşılaşacak, bu belirsizliklerle yüzleşmiş ve aşmış oldukları gerçeğini bilerek daha özgüvenli ve özbilinçli olacaklardır. Böyle deneyimler hedef bilinci, empati, sosyal dayanışma ve çözüm odaklılık gibi kariyer hayatında anahtar niteliğinde olan kişilik özelliklerinin gelişimine de eşsiz birer katkı sunacaktır.

Sohbet başlat
Buradayız!
Powered by

KAPAT

Teklif Al

Ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı almak için

formu hemen doldurun!

Teşekkürler!

Danışmanlarımız en kısa sürede belirttiğiniz mail adresine veya telefon numarasına dönüş yapacak.

KAPAT