GRE Sınavı mı, GMAT Sınavı mı?

GRE Sınavı ile GMAT Sınavı Karşılaştırması

Bu yazımızda GRE Sınavı ile GMAT Sınavını karşılaştıracağız. Pek çok lisansüstü ve doktora programına katılmak isteyenler GRE sınavına katılırken, işletme alanında master ve doktora yapmak isteyenler ise GMAT sınavına katılırlar.

GRE Sınavı ile GMAT Sınavı Karşılaştırması

GRE GMAT
Kimler Giriyor Birçok farklı lisansüstü ve doktora programına katılmak isteyen kişiler İşletme alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişiler
Sınav Yapısı Analitik yazı: 30’ar dakikalık iki bölüm

Sözel mantık Yürütme: 30’ar dakikalık iki kısım

Sayısal mantık yürütme: 35’er dakikalık iki kısım

Analitik yazı: 30 dakikalık bir bölüm

Bütüncül mantık yürütme: 30 dakikalık bir bölüm

Sözel: 75 dakikalık bir bölüm

Sayısal: 75 dakikalık bir bölüm

Sınav Şekli Yazılı olarak veya bilgisayar üzerinden Bilgisayar üzerinden
Sınav Süresi Yazılı sınav 3 saat 30 dakika, bilgisayar sınavı 3 saat 45 dakika 3 saat 30 dakika
Puanlama Sistemi Sözel ve sayısal kısımlar 130-170 arasında 1’er puanlık artışlarla Sözerl ve sayısal kısımlar 200-800 arası 10’ar puanlık artışlarla
Geçerlilik Süresi 5 yıl 5 yıl

 

New SAT ACT
Sınav Tekrarı Yılda 6 kez Yılda 5 kez

 

Sınav Süresi 3 saat
+ 50 dakika essay (isteğe bağlı)
2 saat 55 dakika
+ 40 dakika essay (isteğe bağlı)
Sınav Yapısı 3 test + isteğe bağlı essay 4 test + isteğe bağlı essay
Soru Sayısı 154 215
Soru Başına Düşen Süre 1 dakika10 saniye 49 saniye
Puanlama Aralığı 400–1600 (Essay için 2–8) 1–36 (Essay için 2–12)
Sınav İçeriği Okuma Bölümü

65 dakika
52 soru

Yazma ve Dil Bölümü

35 dakika
44 soru

Matematik Bölümü
80 dakika
58 soru

Okuma Bölümü

35 dakika
40 soru

İngilizce Bölümü

45 dakika
75 soru

Matematik Bölümü
60 dakika
60 soru

Fen Bölümü
35 dakika
40 soru