IELTS

IELTS sınavı nedir ve nasıl başvurulur?

IELTS SINAVI NEDİR VE NEDEN BAŞVURULUR?

IELTS Sınavı Nedir?: IELTS Sınavı, İngilizce seviyelerini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve dünyanın en çok önerilen dil sınavıdır. IELTS sınavı 120 ülkede 6.000’i aşkın kurum tarafından tanınmaktadır. IELTS Sınavı Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’daki pek çok akademik kurum tarafından kabul edilir. Birkaç yıl öncesine kadar Amerika’da tek bir İngilizce sınavı kabul edilirken artık 3.000’den fazla Amerikan üniversitesi IELTS sınav sonucunu da kabul etmektedir.

IELTS SINAVI’NA KİMLER GİRMELİ?

– Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık muafiyetinden yararlanmak isteyenler,

– Türkiye’deki üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyenler,

– Amerika ve İngiltere başta olmak üzere yurtdışında master veya doktora programlarına başvurmak isteyenler,

– İngilizce yeterlilik istenen iş başvurusu yapanlar veya çalıştıkları kurumdan dil tazminatı almak isteyenler,

– Avusturalya, Kanada gibi ülkelere göçmenlik veya iş başvurusunda bulunmak isteyenler,

 

Not: YÖK’ün yayınladığı yönetmelik ile üniversitelerin tamamı lisans, yüksek lisans veya doktora başvurularında İngilizce Hazırlık Muafiyeti için IELTS’i kabul etmektedirler. Başvurulan üniversiteye göre istenen IELTS notları 5.5 – 7.0 arasında değişmektedir.

 

IELTS SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar IELTS sınavına başvuruyu bireysel olarak online yaparlar. Başvuru yapılması için sınav ücretinin bankaya ödenmesi gerekmektedir. IELTS sınavı ücretleri 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle Adana, Ankara ve İzmir’ deki sınav merkezleri için 295 TL, İstanbul’ daki sınav merkezleri için  345 TL’ dir.

 

IELTS sınavı başvurusu, www.ielts.org sitesinde bulunan online başvuru formundan sınav tarihi seçilip, istenen kişisel bilgilerin doldurulmasıyla yapılır. IELTS sınavına ilişkin tüm iletişim e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 

IELTS SINAV FORMATI VE IELTS PUANLAMASI NASILDIR?

IELTS sınavı süresi toplam 2 saat 44 dakikadır. Akademik (AC) ve Genel Eğitim (GT) olmak üzere IELTS iki ayrı modülde uygulanır. Eğitim amaçlı kullanmak isteyenler AC, göçmenlik gibi diğer amaçlarla kullanmak isteyenler ise GT modulünü seçmelidir.

 

Her bölüm 1-9 arasında tam veya buçuklu olarak puanlanır ve tüm puanlar dikkate alınarak Genel Puan (Overall Band Score) hesaplanır. IELTS sınavı sonuçları 2 yıl geçerlidir.

 

IELTS sınavı, Dinleme (Listening), Okuma (Reading), Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Dinleme Bölümü (Listening):

Dinleme Bölümü: 4 bölüm, 40 soru, 30 dakika

 

Çeşitleri soru tiplerinden oluşan bu bölümde sınava girenlerin çoktan seçmeli, eşleştirme, cümle tamamlama ve kısa cevaplı sorulara yanıt vermesi istenir.Adayların ana fikri anlama, verilen özel mesajı metinden çıkarma, konuşmacının fikirlerini, davranışlarını kavrayabilme, gelişen bir argümanı takip edebilme becerileri bu bölümde değerlendirilir.

Okuma Bölümü (Reading):

Genel İngilizce Okuma Bölümü (General Tarining Reading): 3 bölüm, 40 soru, 60 dakika

Akademik İngilizce Okuma Bölümü (Academic Reading): 3 bölüm, 40 soru, 60 dakika

 

Bu bölüm çoktan seçmeli, doğru-yanlış, evet-hayır, eşleştirme, cümle tamamlama ve kısa cevap istenen soru tiplerinden oluşur. Ana fikri anlamaya, özetlemeye ve detayları yakalama amaçlı okumadır. Yazarın fikirlerini, tavrını ve amacını anlama ve bir tartışmanın gelişimini takip edebilmeyi içeren çeşitli okuma yetenekleri değerlendirilir.

Yazma Bölümü (Writing):

Yazma bölümü (Writing): 2 konu, 150-250 kelime, 30 dakika
2 bölümden oluşan bu bölümde ilk bölüm için 150 kelimelik, 2. bölüm için ise 250 kelimelik bir yazı yazılması istenir.

 

Bölüm 1‘de, verilen teste bağlı olarak, sınava girenler bilgileri organize etmeleri ve kıyasmala yapma yetenekleri yönünden değerlendirilirler.

 

Bölüm 2‘de, verilen teste bağlı olarak, adaylar bir soruna çözüm bulmaları, fikir sunmaları ve o fikri haklı çıkarmaları, bir olayı karşılaştırmaları veya kıyaslamaları istenir.

Konuşma Bölümü (Speaking):

Konuşma Testi Bölümü (Speaking): 3 aşamalı, 12-14 dakika

 

Birinici Bölüm, 4-5 dakika süren giriş ve mülakat bölümüdür. İkinci Bölüm, bireysel konuşma bölümüdür. Uzman adaya belirli bir konu içeren bir görev kartı sunar ve ona düşünmesi için 1 dakika verir. Aday konu ile alakalı 1-2 dakika konuşur. Daha sonra uzman konu ile alakalı birkaç soru sorar. Son Bölüm ise karşılıklık konuşmadan oluşur ve 4-5 dakika sürer.

IELTS’İN DİĞER SINAVLARDAN FARKI NEDİR?

Bu sınavı diğer sınavlardan ayıran en önemli özelliği kağıt-kalem (paper based) ile uygulanmasıdır. Adaylar, kendi eğitim ve sınav sistemlerinden alışık oldukları bu uygulamada gerçek performanslarını gösterebilirler. Diğer sınavlar çoğunlukla bilgisayar ortamında (computer based) uygulanır.

 

IELTS Sınavının diğer bir özelliği konuşma bölümünün bire bir ve yüz yüze (Face to Face Speaking) uygulanmasıdır.