İtalya ve İtalya’da Eğitim Sistemi

İtalya… Modanın, sanatın, mimarinin ve lezzetli yemeklerin anavatanı… Roma İmparatorluğu’nun merkezi, Rönesans’ın doğduğu ve sayısız tarihi eser ve sanat eserine ev sahipliği yapan ülke. Tam da bu topraklar üzerinde doğan Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo ve daha nicelerinin dünyayı gördüğü şekliyle siz de görmek istemez misiniz? Ya da onların konuştuğu, yazdığı dili onların yaşadığı şehirlerde öğrenmek istemez misiniz?

 

İtalya’da İngilizce tıp eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İtalya’nın her bir şehri hatta en küçük kasabaları bile bir veya birkaç meydan etrafına kurulmuştur. Bu meydanlarda mutlaka bir kilise ve bir devlet binası bulunur. Her kilise içine girildiğinde tarih kokar ve buralardan kimlerin geçtiğini merak ettirir. İtalya 1800’lerin sonuna kadar şehir devletleri halinde yönetildiği için bütün kasaba ve şehirler çok eski zamanlarda kurulmuştur; yeni yerleşim birimine çok nadiren rastlanır. Bu yüzden şehirler çok düzenlidir ve dokunulmamıştır. Çoğu ara sokak basılmaktan erimiş taşlarla döşelidir. Bunlarda yürümek çok zor olsa da on yılların, belki de yüz yılların birikimini hissetmek çok kolaydır. Böyle eski sokaklarda, neredeyse her binanın üzerinde hangi yılda, hangi mimari tarzda ve kim tarafından yapıldığını gösteren minik plakalar asılıdır. Bu sokaklar küçük çaplı mimari dersi gibidir.

 

İtalya’da mimarlık yüksek lisansı hakkında detalı bilgi için tıklayınız.

 

Piazza Tasso, Sorrento, İtalya, © Pat Evans

 

Bu mükemmel şehirlerde yaşayan İtalyanlar neşeli ve eğlenceli Akdeniz insanının tanımıdırlar. Çalışmayı çok sevmezler ve ailelerine çok düşkündürler. Çoğu aile öğle yemeklerinde bir araya gelir, böylelikle hem daha az çalışmış hem de aileleriyle daha fazla vakit geçirmiş olurlar. Avrupa’nın diğer ülkelerine göre dinlerine çok bağlıdırlar ve Pazar günleri onlar için çok önemlidir. Dini bayramları için çok büyük hazırlıklar yaparlar, bu yüzden Noel’de ve Paskalya’da İtalya başka bir güzeldir. Bunların yanı sıra çok sıcakkanlıdırlar, misafirperverdirler. Sizi asla yalnız hissettirmezler. Bağıra çağıra, el kol hareketleri ile konuşurlar, içlerindeki yaşama heyecanının böyle dışarı yansıtırlar. Kısacası hayattan zevk alırlar ve her olaydan bir eğlence çıkartmasını bilirler. Kendi dilleri dışında bir dile karşı hiçbir yetenekleri yoktur, bu sayede sizin onların dilini öğrenmenizi kolaylaştırırlar.

 

Bu güzel insanlarla, bu güzel şehirlerde İtalyanca öğrenmek ya da mimarlık ve moda gibi alanlarda özel amaçlı dil kursları veya sertifika programlarına katılmak harika olmaz mıydı? Hayatınızın bir döneminde mutlaka yaşamanız gereken şehirler listelerinde başı çeken Floransa, Roma, Siena ve Milano gibi şehirlerde hem dil kursuna ya da sertifika programlarına gitmek, hem başka ülkelerden gelen yeni insanlar ve yeni kültürlerle tanışmak, hem de İtalyan yemeklerinin tadını çıkartmak istiyorsanız, daha fazla düşünmeden harekete geçin.

 

Floransa, İtalya, © Ross Wilby

 

Ya da bu mükemmel şehirlerden birinde üniversite ya da yüksek lisans öğrencisi olsaydınız? Çoğu kişi tarafından hayatının en güzel yılları olarak nitelendirilen üniversite öğrenciliği yıllarını siz daha da güzel kılabilmek için İtalya’yı tercih edebilirsiniz. Neredeyse bin yıllık üniversiteleri ve sonsuz bilgi birikimiyle İtalyan üniversitelerinin kapıları yabancı öğrencilere sonuna kadar açık.

 

Neden İtalya?

İtalya, bugün anladığımız manada üniversitenin on birinci yüzyıldan beri var olduğu, Batı dünyasının en köklü eğitim geçmişine sahip ülkesidir. Diğer Avrupa ülkeleri yükseköğretim yapılanmasını oluştururken İtalya’yı örnek almışlardır. Nitekim Alma Mater Studiorum (Bologna Üniversitesi) 1088 yılında kurulmuş, Avrupa’nın en eski üniversitesidir. Nasıl ki İtalya’nın her bir şehrinin başka bir tarihi, başka bir güzelliği varsa; bu şehirlerde bulunan üniversiteleri de zengin bir tarihi birikimi dersliklerinde, kütüphanesinde ve binalarında barındırır.

 

İtalya, bugün Türkiye’nin de bir parçası olduğu Bologna sürecine dâhil olarak, Avrupa Yükseköğretim Alanının kurucu dört üyesinden birisi olmuştur. Bu sayede Avrupa’da yükseköğretim dendiğinde ilk akla gelen ülkelerden birisi haline gelmiştir. Bugün birçok İtalyan üniversitesi dünya sıralamasında ilk 500’de bulunmaktadır. İtalya üniversitelerinden alınan diplomalar tüm dünyada kabul edilmektedir ve özellikle mimarlık, moda tasarım, güzel sanatlar ve mühendislik gibi bazı alanlarda diğer ülkelere göre daha itibar sahibi diplomalardır. İtalya yabancı öğrencilere karşı açıktır ve onları kendi evlerinde hissettirebilmek ve sıkıntı çekmelerini önlemek için Dışişleri Bakanlığının sunduğu çeşitli burslar vardır.

 

İtalya diğer Avrupa ülkelerine oranla yaşamanın pahalı olmadığı ülkelerdendir. Bu sayede öğrenciler düşük bir bütçeyle rahatlıkla İtalya’da kalabilirler. Ayrıca Avrupa ülkelerinin bazılarında olduğu gibi İtalya’da da yabancı öğrenciler üniversite eğitimleri sırasında sınırlı da olsa çalışma hakkına sahiptirler. Haftada 20, yılda toplamda 1040 saati geçmemek şartıyla çalışabilirler.

 

İtalya Eğitim Sistemi

İtalya’da üniversiteler ağırlıklı olarak İtalyanca’dır. Ancak İngilizce bölümler de mevcuttur. İtalya’daki üniversiteleri beş başlık altında toplayabiliriz: devlet üniversiteleri (üniversitelerin büyük çoğunluğu bu gruba dâhildir), bölge üniversiteleri (devlet harici bir idari makam tarafından kurulmuş üniversitelerdir, İtalya’nın bölgeli yapısından kaynaklanmaktadır), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış özel üniversiteler, sadece lisans sonrası eğitim veren, Türkçe’ye Yüksek Lisansüstü Okulu olarak çevrilebilecek Scuola Superiore Universitaria ve İtalya’da çok büyük öneme sahip Müzikal ve Artistik Yükseköğrenim Enstitüleri (AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale). AFAM Enstitülerinde görsel sanatlar, dans, müzik, tiyatro ve tasarım alanlarında eğitim verilmektedir ve bu okullara girebilmek için okul tarafından giriş sınavı yapılmaktadır.

 

Bologna Üniversitesi, İtalya, © Oliver Verheij

 

Bir akademik yıl genel olarak iki sömestrdir. İlki Ekim ayında başlar Şubat ayında biter; diğeri ise Mart’ta başlayıp Temmuz’da son bulur. Bir sömestrde ders haftaları ve sınav haftaları bulunur. Her bir dersin sonunda öğrenci yazılı ya da sözlü olarak bir sınava girer. Sınav dönemleri okuldan okula değişmekle beraber genellikle Ocak-Şubat, Haziran-Temmuz ve Eylül aylarında olur.

 

İtalyan üniversitelerinde sınav notlaması 30 üzerinden yapılmaktadır. Bir dersi geçebilmek için alınabilecek en yüksek not 30; en düşük not ise 18’dir. Bir derste özellikle başarılı öğrenciler 30 ve en yüksek onur derecesine sahip olabilirler (cum laude). Her bir eğitimin sonunda (lisans, yüksek lisans ya da yüksek lisansın ilk yılında) öğrencilerden bir bitirme projesi hazırlaması beklenmektedir. Bu bitirme projesi 110 (bazı okullarda 100) üzerinden değerlendirilir ve geçme notu 66 (bazı okullarda 60)’tır. Yine burada da üstün başarı sergileyen öğrenciler 110 (ya da 100) ve en yüksek onur derecesi kazanabilirler.

 

İtalya’da Eğitim Süresi

İtalya’da üniversiteler Bologna Deklarasyonu‘na uygun olarak 3+2 sistemine sahiptirler. İlk üç yıl lisans eğitimini (Laurea triennale) kapsar ve bu süreçte alınan dersler 180 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – Crediti Formativi Universitari)’ye denktir. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler iki yıl süren ve 120 AKTS’yle mezun olunan yüksek lisansa (Laurea Magistrale) kabul edilirler. Bazı okullar veya bazı bölümler öğrencileri (Tıp ya da Eczacılık gibi) direkt olarak yüksek lisans derecesiyle mezun etmektedir. Buralarda eğitim 5 ya da 6 yıl sürmektedir ve toplamda 300-360 AKTS’ye denk ders alınmaktadır. Ancak Laurea Magistrale derecesine sahip olan öğrenciler doktora programlarına veya uzmanlık okullarına başvurabilirler. Doktora programları genellikle 3 yıl sürmektedir.

 

AFAM Enstitülerinde de eğitim süresi diğer üniversiteler gibidir. Giriş sınavını başarıyla geçen öğrenciler 3 yıl boyunca, lisans eğitimine denk gelen ve 180 AKTS ile mezun olunan temel eğitim almaktadırlar (Corso di Diploma accademico di primo livello). Eğitime devam etmek isteyen öğrenciler tekrardan bir giriş sınavına girerler ve başarılı olan öğrenciler 2 yıl süren ve 120 AKTS ile mezun olunan ikinci aşamaya geçerler (Cordo di Diploma accademico di secondo livello). İkinci aşamayı bitiren öğrenciler en az 3 yıl süren araştırma eğitimine devam edebilirler. Bu eğitimi tamamlamak için herhangi bir kredi sayısı yoktur; bu eğitimin amacı akademik araştırma için gerekli yeterliliklerin sağlanmasıdır (Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca).

Sohbet başlat
Buradayız!
Powered by

KAPAT

Teklif Al

Ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı almak için

formu hemen doldurun!

Teşekkürler!

Danışmanlarımız en kısa sürede belirttiğiniz mail adresine veya telefon numarasına dönüş yapacak.

KAPAT