— Avusturya’da Üniversite Eğitimi

Avusturya

Avusturya, Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

 

Avusturya’nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve Batı rüzgarı iklimi etkileyen önemli etkenlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Avusturya’nın genelinde kışlar sert ve kar yağışlı, yazları ise çok sıcak olmamakla birlikte, yurdumuzdaki yaza göre daha serin geçmektedir.

 

Nüfusu 8 milyonu aşkın olup, 9 eyaletten oluşmuştur. Avusturya’nın en büyük şehri Viyana’dır. Ülkede okuma ve yazma oranı oldukça yüksektir çünkü Avusturya’da bulunan eğitim kurumları, eski zamanlardan bu yana hala faaliyet göstermektedir.

 

Avusturya’da Üniversite Eğitimi

Avusturya’da üniversite eğitimini “Diploma“, “Bachelor & Master” ve “Doktora” öğrenimi olarak 3 farklı eğitim grubuna ayırabiliriz.

 

Diploma Öğrenimi

Öncelikle bilimsel ve sanatsal açıdan derinleştirilmiş mesleki bir eğitimi amaçlar ve genelde 8 ila 10 yarıyıl sürer. Mezun olanlar Master ya da Dipl.-Ing. gibi akademik bir unvana da sahip olurlar. Diploma öğrenimi 2 ya da 3 öğrenim kademesinden oluşur ve her kademe diploma sınavıyla tamamlanır. Soyut bilimler, kültür bilimleri, mühendislik bilimleri, güzel sanatlar, lise ve dengi okullarda öğretmenlik eğitimi, tıp eğitimi, fen bilimleri eğitimi, hukuk, sosyal ve ekonomi bilimleri ve dini bilimler dalları bulunmaktadır.

 

Bachelor ve Master Öğrenimi

Uluslararası alanda öğrenim sistemleri arasında uyum sağlanması çerçevesinde (“Bologna süreci”) üniversiteler kesiksiz diploma öğrenimi yerine, 3 ila 4 yıl süreli lisans öğrenimi (Bachelor) ve ardından devam edilebilecek 1 ila 2 yıl süreli yüksek lisans öğrenimi de (Master) sunmaktadırlar. Lisans (Bachelor) öğrenimi bilimsel ya da sanatsal bir meslek eğitimi ve yeteneği kazandırmayı amaçlar ve öğrenim sonunda “Bachelor” akademik unvanı verilir.

 

Doktora Öğrenimi

Doktora öğrenimi, üniversite ya da meslek ağırlıklı bir yüksekokulda gerçekleştirilen diploma ya da yüksek lisans öğrenimi sonrasında yapılır ve esas olarak kendi başına bilimsel çalıma yapma yeteneğinin geliştirilmesini amaçlar. Mezuniyetle birlikte o dalda Doktor unvanını almaya da hak kazandırır. Öğrenim süresi 2 ila 3 yıl arasındadır.

 

Daha detaylı bilgi için www.studienwahl.at (Almanca) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Avusturya’da Eğitim Sistemi

Yükseköğrenimin yapıldığı Avusturya üniversiteleri ve sanat kolejleri, aynı zamanda ülkenin eğitim ve araştırma merkezleridir.

 

Çok yakın bir tarihe kadar Avusturya Üniversitelerinde Lisans ve Yüksek Lisans programları birlikte okutulmaktaydı (Diplomstudium). Mezun olan öğrenciler doğrudan yüksek lisanslarını yapmış olarak üniversitelerini bitiriyorlardı. 2003 yılında yapılan yasal değişiklikle birlikte kademeli olarak Avusturya Üniversiteleri Anglo-Sakson eğitim sistemine geçmiş, Lisans ve Yüksek Lisans programları birbirinden ayrılmıştır. 3 yıllık üniversite eğitimi tamamlandığında “Bakkalaureat” unvanına (Lisans derecesi) sahip olunur. Bu unvan Türkiye’deki 4 yıllık lisans eğitimine denk gelmektedir. Avusturya da 3 yılda tamamlayacağınız lisans eğitiminizle Türkiye’den farklı olarak 1 yıl zamansal avantaj kazanmış olacaksınız. Lisans eğitiminin ardından ALES ya da benzeri sınav engeli olmadan istenildiği takdirde aynı veya başka alanda yüksek lisans programına devam edilebilir. 2 yıllık eğitimle “Magister” unvanını alabilirsiniz ki bu Türkiye’de Yüksek Lisans (Master) eğitimine denk gelmektedir.

 

Avusturya Üniversitelerinde Türkiye’de olduğu gibi güz ve bahar olmak üzere 2 akademik dönem bulunmaktadır. Bazı üniversiteler temmuz-ağustos-eylül ayları içerisinde yaz okulları da sunmaktadır. Üniversitelerde, sınıf geçme sistemi değil kredili sistem mevcuttur. Her sömestr başında öğrenciler hangi dersleri, hangi öğretim görevlisinden ve hangi tarihlerde alabileceklerini belirten bir kitapçık edinirler veya üniversitelerin internet sitelerinden indirirler. Öğrenci kendi ders planını bu kitapçık yardımıyla kendisi oluşturur. Mezun olabilmek için gerekli olan zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli dersleri alarak eğitimlerine devam ederler. Her kategori için çok sayıda seçenek vardır; öğrenciler ilgi, bilgi ve akademik yönelimine göre ders cetvelini hazırlar.

 

Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almancadır. Avusturya’da eğitiminize başlayabilmeniz için ileri derecede Almanca bilmeniz gerekmektedir. Almanca bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin, ilgili yükseköğretim kurumunun gösterdiği Almanca kursuna devam etmeleri gerekmektedir. Bu kursu başarıyla tamamlayan yabancı öğrenciler üniversiteye eğitimine başlama hakkı kazanırlar.

 

Avusturya Üniversitelerinde Hazırlık Programı, Lisans Programı gibi dönemler halindedir. Güz dönemi Ekim başından Şubat sonuna kadar sürerken, Bahar dönemi Mart ayında başlayıp Haziran sonuna kadar devam eder.

 

Avusturya’da Lisans Eğitimi

ÖSS’de örgün eğitim veren bir lisans programını kazanmanız Avusturya’daki bir üniversiteden kabul almanız için yeterli olacaktır.Avusturya Üniversitelerinden kabul almak için Almanca bilmek ön şart değildir. Üniversite, öğrencilerine kendi hazırlık kurslarında Almanca eğitimi vermektedir. Almanca kursu, Viyana’da özel dil kursları tarafından, Avusturya’nın diğer şehirlerinde ise Üniversitenin kendi bünyesindeki hazırlık sınıflarında verilmektedir.

 

Türkiye’de Lisans eğitimlerinin bir kısmını tamamlamış olan öğrenciler Avusturya Üniversitelerine kayıt olduktan sonra o zamana kadar yapmış oldukları ortak dersleri saydırabilirler.

 

Avusturya’da Yüksek Lisans (Master) Eğitimi

Avusturya üniversitelerinden birinde yapacağız yüksek lisans eğitimi için, bazı bölümler için birtakım farklılıklar olmakla birlikte, lisans eğitimini bitirmiş ve ALES sınavında başarılı olmuş olmanız beklenir. Bu durumda Avusturya Üniversiteleri ile Türkiye Üniversiteleri Lisans Programlarındaki farklardan kaynaklanan 4-5 civarında fark dersleri verilebilmektedir. Bu derslerin de Yüksek Lisans eğitimine başlamadan önce verilmesi gerekmektedir.

 

Avusturya eğitim sisteminde lisans eğitiminden yüksek lisansa geçerken veya yüksek lisansı tamamlayıp doktora Programına başlarken herhangi bir sınav yapmanız gerekmemektedir. Yani doğrudan bir sonraki programa başlayabilirsiniz.

 

Avusturya’da Eğitim Süresi

1999 yılında 29 AB ülkesi tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde imzalanan Bologna Deklarasyonu ile tüm AB ülkeleri üniversite sistemlerini belirli noktalarda benzeştirme kararı almışlardır.

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 46 üye ülke tarafından sürdürülen bir oluşumdur.

Avrupa Yükseköğretim Alanında amaçlanan, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden diğerine geçiş kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

 

Bologna Süreci’nden sonraki eğitim sistemi:

Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı eğitim sistemine geçerek, Yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri ve öğrenim süreleri tanımlandı.

 

Avusturya’da daha önce uygulanan eğitim sistemde lisans ve yüksek lisans programları birlikte verilmekte ve öğrenciler mezun olduklarında master diploması almakta idi.

 

Ancak 2010 tarihinden itibaren tüm Avrupa üniversitelerinde 3 yıl lisans ve 2 yıl yüksek lisans sistemine geçiş yapıldı. Avusturya üniversiteleri büyük oranda bu geçişi tamamlamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de 4 yıl olan lisans eğitiminizi Avusturya’da sadece 3 yılda tamamlayacak ve 1 yıl erken mezun olacak, dilerseniz, Türkiye’deki sistemin aksine herhangi bir sınava girmeksizin iki yıllık yüksek lisans eğitimine başlayabileceksiniz.

 

Neden Avusturya’da Eğitim

Üniversite eğitimi almak çok önemli; fakat eğitim aldığınız üniversite de en az üniversite eğitimi kadar önemlidir. Her üniversitenin eğitim kalitesi, imkanları ve prestiji aynı olmayacağı gibi, farklı üniversitelerden mezun olan kişilerinde eğitim düzeyleri ve mesleki donanımları aynı olmayacaktır. Bu nedenle son yıllarda çok sayıda Türk öğrenci, ÖSS sınavında eğitimini almak istediği bölümü kazanmakta, daha sonra da kaydını Avusturya’daki üniversitelere yaptırmaktadır. Siz de böyle bir seçim yaparak, kalitesi dünyaca kabul edilen Avusturya üniversitelerinde eğitim alabilirsiniz.

 

Avusturya’da üniversite eğitimi almak için 10 neden

1- Avusturya’daki üniversitelerin kalitesi ve eğitimlerindeki yüksek standart tüm dünyaca kabul edilmekte ve bu yüzden Avusturya üniversiteleri dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmektedir.

 

10 Ağustos 2010 itibarı ile dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında;

– Viyana Üniversitesi: 69

– Viyana Teknik Üniversitesi: 148

– Graz Teknik Üniversitesi: 295

– Innsbruck Üniversitesi: 336

– Graz Karl Franzens Üniversitesi: 438

– Johannes Kepler Üniversitesi ise 496. sıradadır.

 

Aynı listede;

– ODTÜ: 526

– Boğaziçi: 615

– Bilkent Üniversitesi ise 646. sırada yer almaktadır. Yukarıdaki sıralamalara bakıldığında Avusturya’daki üniversiteler ile Türkiye’deki üniversitelerin karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

2- Avusturya üniversitelerinden alınan diplomalar, tüm ülkelerce tanınmakta, YÖK tarafından da denklik verilmektedir.

3- Avusturya’daki üniversiteler dünyanın en düşük ücretli üniversiteleri arasındadır, yıllık harç ücreti 380 – 760 €‘dur.

4- Avusturya’da üniversiteler; yüksek kalitede eğitim için öğrencilere, akademik çalışma ortamı ve çok geniş imkanlar sağlamaktadır.

5- Avusturya’da lisans programını bitirdikten sonra herhangi bir sınava girmeden, yüksek lisans veya doktora programlarına doğrudan geçiş yapabilirsiniz.

6- Avrupa ve Amerika ülkelerinin neredeyse tamamında öğrencilerin çalışmalarına yasal olarak izin verilmemektedir; ancak Avusturya’da eğitim gören öğrencilerin, üniversite eğitimi esnasında, aylık 600 Euro maaşla yasal çalışma hakları bulunmaktadır.

7- Avusturya’da eğitim alan öğrenciler, Erasmus ve Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile Avrupa Birliğine dahil ülkelerde, iki sömestr boyunca, ücretsiz olarak eğitim alabilmektedirler.

8- Avusturya, dünyada refah düzeyi ve yaşam kalitesi en yüksek olan ülkelerinden biridir. Viyana şehri, dünya genelinde en yaşanılır şehir sıralamasında, her yıl ilk sıralarda yer almaktadır. Rahat ulaşım sistemi, düşük suç oranı ve refah düzeyi ile dünyanın en yaşanılır şehirleri arasındadır.

9- Viyana, mimari yapısı, tarihi dokusu, sanatsal faaliyet ve mekanları ile Avrupa’nın kültür başkenti kabul edilmektedir.

10- Avusturya, olağanüstü doğal güzelliklere sahiptir. Özellikle kış sporları ve doğa turizminden hoşlananlar için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Avusturya’da üniversite eğitimi için ilk yapmanız gereken iş hangi bölümde okuyacağınıza karar vermektir. Türkiye’de üniversite sınavına girmeden önce bu kararı vermenizi hatta herhangi bir danışmanlık firmasından yardım almanızı öneririz. Çünkü Avusturya üniversitelerinde eğitim alabilmeniz için Türkiye’de üniversite sınavına girip, sınavdan başarılı olmanız ve lisans eğitimi almaya hak kazanmış olmanız gerekmektedir. Türkiye’de hangi bölüme yerleştirildiyseniz Avusturya’da da aynı bölüme (aynı bölüm yoksa en yakın bölüme) kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Eğitim almak istediğiniz bölümü belirledikten sonra yapmanız gereken sizin için doğru Üniversiteyi tespit etmektir. Üniversite seçiminde en önemli nokta yine eğitim almak istediğiniz bölümdür. Bunun yanı sıra; şehir / eyalet seçimi, konaklama / yaşam giderleri, part-time iş imkanı, burs olanakları üniversite seçiminde etkili olacaktır. Üniversite konusunda profesyonel yardım almanızı öneririz.

 

Okul seçiminde;

Üniversitelerin web sitelerini inceleyebilir,

Forum ve blog sitelerinden yararlanabilir,

Avusturya’da eğitim almış/almakta olan kişilerle irtibata geçebilir,

Teori Eğitim’den yardım alabilirsiniz.

 

Üniversiteyi de belirledikten sonra sıra ön kayıt işlemine gelmiş demektir.

Avusturya üniversitelerine kayıt olabilmek için Türkiye’de üniversite sınavına girip, lisans eğitimi almaya hak kazanmış olmanız gerekmektedir. Fakat kayıt işlemi için sınav sonucunu beklemenize gerek yoktur. Hatta sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeniz durumunda, dönem kaybı yaşamanız neredeyse kesin gibidir. Bu nedenle üniversite sınavını beklemeden ön kayıt işlemini yaptırmanız, dönem kaybetmemeniz açısında hayati önem taşımakta.

 

Ön kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra artık belgelerinizi hazırlayıp, Avusturya’ya gönderebilirsiniz.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Avusturya üniversite başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 

Lise mezunu (Üniversite sınavında 4 yıllık bir bölümü kazanmış) olanlar için gerekli belgeler:

– Lise Diploması (Reifezeugnis)

– Sınav Sonuç Belgesi

– Öğrenci Belgesi (Çoğu kez istenmiyor ancak güz dönemini kaçıranlar için veya herhangi bir aksilik yaşamamanız için önerilebilir.)

– Üniversite başvuru formu

– Pasaportunuzun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi

 

Halen bir üniversitede okuyan öğrenciler için gerekli belgeler ise şu şekildedir:

– Lise Diploması (Reifezeugnis)

– Sınav Sonuç Belgesi

– Öğrenci Belgesi

– Transkript

– Üniversite başvuru formu

– Pasaportunuzun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi

 

Önemli: Belgelerinizin Avusturya makamlarınca kabulü için; tercüme bürolarında noter tasdikli Almanca tercümelerinin hazırlanıp, apostil tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir.

 

Apostil damgası nedir ve nasıl düzenlenir?

Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilerek tanınmasına olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması).

 

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yaptırılır).

 

Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler (sözleşme madde: 6).

 

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:

Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (örneğin; Bakırköy ilçesi dahilinde düzenlenen bir belge için Bakırköy Kaymakamlığı veya adli belgeler için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı). Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

 

Başvuru Tarihleri

Avusturya’da eğitim sistemi, Türkiye’deki üniversitelerde uygulanan eğitim sisteminden oldukça farklıdır. Avusturya üniversitelerinde her sömestr, münferit bir eğitim dönemi kabul edildiğinden, üniversitelere kabul başvurusu her iki dönemde de yapılabilmektedir.

 

– Güz Dönemi Eğitim Başlangıç Tarihi: 1 Ekim – Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos

– Bahar Dönemi Eğitim Başlangıç Tarihi: 1 Mart – Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak

 

Avusturya’da üniversite eğitimi almak üzere yapacağınız başvuru uzun ve zorlu bir süreçtir. Son başvuru tarihlerine yakın yapılan müracaatlar genellikle dönem kaybına neden olmaktadır. Öğrencilerin Avusturya’da üniversite eğitimi düşündükleri dönemden en az 6 ay önce ön kayıt yaptırmaları, sürecin hem sağlıklı yürümesi hem de olumlu sonuçlanması için isabetli bir karar olacaktır.

 

Avusturya üniversitelerine başvuru için kazanma belgesinin gelmesini veya kazandığınız üniversiteye kayıt işlemlerinizin tamamlanmasını beklemeyin. Kazandığınız bölüm belli olmasa dahi online ön kayıt ve rezervasyon işlemi yaptırmanız size çok önemli bir zaman avantajı kazandıracak, dönem kaybının önüne geçmiş olacaktır.

 

Vize İçin Gerekli Belgeler

Avusturya öğrenci vizesi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

– Başvuru Formu

– Yeni çekilmiş 35×45 ebadında iki adet Biyometrik fotoğraf. Arka fonu beyaz olmalı.

– Pasaport (Geçerlilik süresi en az 2 yıl olmalı.)

– Nüfus Kayıt Örneği (Bu belgeyi bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden çok dilli olarak alabilirsiniz. Almancası da olacağından Tercüme ve Noter işlemine ihtiyacınız olmayacaktır.)

– Gelir Belgesi: Avusturya’ya eğitim amaçlı gelecek olan her öğrenci Avusturya sınırlarındaki bir bankada kendi adına 1 yıllık geçim miktarı kadar nakit para bulundurmak zorundadır. Bu miktarı Konsolosluk belirlemektedir ve şuan belirlenmiş ortalama miktar 4500 €’dur. Bu işlemi Vakıfbank Ankara Başkent Şubesi yapıyor. Ankara dışından yatıracaksanız bu Şube ile iletişime geçmesini sağlayın. Önce adınıza hesap açıp, daha sonra bu miktarları adınıza hesap açılmak üzere belirterek yine kendi adınıza ilgili bankanın Viyana Şubesine havale yapabilirsiniz. Hesap cüzdanı ve havale dekontu yani Swift Belgesi yeterli olacaktır.

– Seyahat Sigortası (Herhangi bir sigorta acenteliğinden, 4 aylık sadece Avusturya veya tüm yurtdışı seyahatlerini kapsayan 30.000 € ya kadar teminat bedeli olan bir sigorta yaptırmanız gerekmektedir. Ortalama 40€’ya yaptırabilirsiniz. Alacağınız poliçenin mutlaka Almancası veya İngilizcesi olmalıdır.)

– Sağlık Raporu

– Pasaportunuzun ilk beş sayfası, altmışıncı sayfası ve eğer varsa vize bulunan sayfaların fotokopisi.

– Türkiye ikametgah belgenizin noter tasdikli Almanca tercümesi

– Nüfus Cüzdanı sureti noter tasdiki Almanca tercümesi

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği noter tasdiki Almanca tercümesi

– Pasaport protokolü Bu belge daha önce pasaportunuzun olup olmadığını gösteren belgedir (Emniyetten alınabilir).

Avusturya’da Eğitim ve Yaşam Maliyeti

Avusturya üniversiteleri, dünyanın en düşük ücretli üniversiteleri arasındadır. Viyana Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Graz Üniversitesi ve diğer Avusturya üniversiteleri, uygun fiyatları ve yüksek eğitim kalitesi ile gerek Türkiye’den gerekse dünyanın pek çok ülkesinden öğrenci akınına uğramaktadır. Viyana Üniversitesinin, 130 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Avusturya üniversitelerinin harç ücretleri ile ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin ve ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerdeki üniversitelerin fiyatları kıyaslandığında, Avusturya’da üniversite eğitimi çok cazip görünmektedir.

 

Avusturya’da eğitim masraflarını genel olarak “eğitim” ve “yaşam” maliyetleri olarak ikiye ayırabiliriz:

 

Avusturya’da Eğitim Ücretleri

Avusturya’da eğitim masrafları ortalama olarak şu şekildedir:

– Hazırlık kurs ücreti (ilk yıl): 820 – 1.500 €

– Üniversite harcı (yıllık): 1.488 €

 

Avusturya’da Yaşam Masrafları

Öğrencinin bireysel tercihleri, yaşam standardı ve alışkanlıklarına göre değişmekle birlikte aylık ortalama giderler:

– Yurt Ücreti / Öğrenci Evi Kirası: 250 – 350 €

– Beslenme ve diğer Kişisel Giderler: 250 – 400 €

– Ulaşım Gideri: 30 – 50 €

Avusturya’da sürekli (5 veya 10 yıllık) veya sınırsız (unbefristet) ikametgah izinleri bulunan Türk vatandaşı öğrenciler de 363 € harç ücreti ödemektedirler; ancak, bu kapsamdaki Türk vatandaşı öğrenciler ödedikleri harç ücretini üniversitenin öğrenci işlerine başvurarak geri alma hakkına sahiptirler.

 

Türkiye’de Özel St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulundan matura ile mezun olan Türk vatandaşı öğrenciler de Avusturya’da sürekli veya sınırsız ikametgah iznine sahip olmadıkları takdirde 363 € harç ücretini ödemek zorundadırlar.

 

Avusturya’da Öğrencilerin Çalışma İzni

Avusturya’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin, bir çok Avrupa ve Amerika ülkelerinin aksine yasal çalışma izni vardır. Öğrenciler aylık brüt 600 € kazanacak kadar çalışma hakları bulunmaktadır. Avusturya’da öğrenciler çalışma izninin var olması, üniversite eğitimi için öğrencilerin Avusturya’yı seçmelerinde önemli bir etkendi

Avusturya Üniversitelerine Yatay Geçiş ve Transfer

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında yükselmeyi, iyi bir gelir ve sosyal statü elde etmeyi hedefliyorsanız bunun için sıradan bir üniversite diploması çoğu zaman yeterli olmayabilir. Her yıl yüzbinlerce yeni üniversite mezununun iş dünyasının kapılarında birikmeye devam ettiği ülkemizde, bunun önemi çok daha fazladır. Sizinle aynı ya da benzer bir bölümden mezun olmuş binlerce adaya göre çok daha avantajlı, görünen ve tercih edilen biri olmak sizin elinizde. Avrupa Birliğinde prestijli bir üniversiteden alacağınız bir diploma size bu ayrıcalığı kazandıracaktır. Bunun içinse en uygun seçeneklerden biri Avusturya Üniversiteleridir.

 

Avusturya yatay geçiş için çok prestijli seçenekler sunuyor!

Avusturya üniversiteleri dünya ranking sıralamalarında en üst sıralarda yer almakta, verdikleri üst düzey eğitim ile tüm dünyadan öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Viyana üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi ve Viyana Ekonomik üniversitesi, Viyanada üniversite eğitimi için en çok tercih edilen üniversitelerdir. Viyana üniversitesi dünya üniversite sıralamalarında ilk 100 içinde yer almaktadır. Viyana Teknik üniversitesi ise dünyanın en iyi ve en prestijli teknik üniversitelerinden biri olup, mezunları büyük rağbet görmektedir. Viyana ekonomi üniversitesi Financial Times’a ve diğer otoritelerce dünyanın en iyi MBA okullarından biri olarak gösterilmektedir. Bu üniversitelerden birinden mezun olmanız ve diplomasına sahip olmanız geleceğinizi çok değiştirebilir.

 

Avusturya’da üniversite eğitimi Türkiye’den bile daha ekonomik!

Avusturya’da üniversite eğitimi devlet tarafından desteklenmekte olduğundan bütün üniversitelerde eğitim ücreti yıllık ortalama 1500 Euro’dur. Bu ücret dünyanın en ekonomik eğitim ücretlerinden biridir ve bu kadar ekonomik bir ücretle, dünyanın en prestijli diplomalarından birini alabilirsiniz.

 

Avusturya Üniversitelerine yatay geçiş için kimler, ne zaman başvurabilir?

Yatay geçiş (Transfer) başvuruları Hazırlık, 1, 2, ve 3. sınıf öğrencileri için uygundur. Son sınıf öğrencilerine master başvuru yapmaları önerilir.

Avusturya üniversite başvurusunu dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Viyana üniversiteleri her dönemi yeni bir akademik yıl başlangıcı olarak görmektedir. Ancak üniversite kabul ve vize işlemleri uzun sürdüğünden, başvurunun mümkün olduğunca erken yapılması gerekmektedir. 

 

Avusturya Üniversitelerine Yatay Geçiş İçin 10 Neden

  1. Türkiye’deki üniversite sınavları neticesinde kazandığınız üniversitede okumaktan memnun değilseniz, mezun olana dek bu üniversitede okumaya mahkum değilsiniz. Sıradan bir üniversite diplomasından daha fazlasını istiyorsanız, Avusturya sizin için harika bir seçenek olacaktır.
  2. Kariyer yaşantınızda size büyük prestij sağlayacak Avusturya Üniversiteleri dünyanın en ekonomik üniversiteleri arasındadır. Eğitim için yıllık okul harcınız sadece 1500 Euro!
  3. Avusturya aynı zamanda yaşam koşulları ve maliyetleri açısından da oldukça avantajlıdır. Özellikle zaten evinizden uzakta, başka bir şehirde  okuyorsanız, toplam konaklama ve yaşam gideri ihtiyacınızda çok önemli bir artış  olmayacaktır. Viyana’da okuyan öğrenciler konaklama ve harçlık için ortalama aylık 750 Euro’ya ihtiyaç duymaktadır.
  4. Yatay geçiş yapacağınız bölüm, zaten okuyor olduğunuz bölüm olacağından Türkiye’de almış olduğunuz kredileri saydırma hakkınız doğal olarak olacak. Kredilerinizin tümünü saydıramamanız durumunda da eğitim sürenizde önemli bir zaman kaybı oluşmamaktadır.
  5. Başvuru ve yatay geçiş işlemleriniz yapılırken siz bir yandan kendi üniversitenizde eğitim almaya devam ettiğiniz için boş beklememiş olacaksınız. İşlemlerinizin tamamlanmasından sonraki ilk dönemde eğitiminize başlayabileceksiniz.
  6. Avusturya eğitim sisteminin en büyük avantajlarından biri olan birleşik lisans ve master sistemi sayesinde, eğitiminize ara vermeden master ve hatta dilerseniz doğrudan doktora derecesi de alabilecek, önemli zaman tasarrufu sağlayabileceksiniz.
  7. Sahip olacağınız Schengen vizesi sayesinde tüm Avrupa’yı gezip görme şansına sahip olacaksınız.
  8. Eğitim dili Almanca olduğundan, ilk yılınızı Almanca hazırlık okuyarak geçirip, daha sonra bölümünüze devam edebileceksiniz. Avusturya’da yaşadığınız süre boyunca  Almancayı anadiliniz gibi öğrenecek, Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen arkadaşlarınızla dilerseniz İngilizcenizi de geliştirebileceksiniz.
  9. Viyana’da eğitim alan öğrencilere çalışma izni verilmektedir. Aylık brüt 600 Euro kazanabileceğiniz bir işte part-time çalışabilirsiniz.
  10. Eğitiminizin ardından Avrupa Birliğinde staj ve kariyer başlangıcı yapma imkanı elde edeceksiniz.

Avusturya’da Yüksek Lisans

Eğitim için tüm dünyadan öğrencilerin tüm ülkelerdeki seçenekleri değerlendirdiği günümüzde, Avusturya yüksek lisans yapmak için en ideal ülkelerden biri olarak gözükmekte; dünyanın her yerinden öğrenciler için bir cazibe noktası olma özelliğini korumaktadır. Avusturya dünya üniversiteler sıralamalarında en üst sıralarda yer alan üniversitelerden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlara en güçlü örnek ise dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Viyana Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversiteleri‘dir. Avusturya’nın bir diğer önemli üniversitesi olan Viyana Ekonomi Üniversitesi ise, kendi alanında yine dünyanın en prestijli üniversiteleri arasındadır.

 

Prestijli ve dünyaca kabul gören bir master eğitimi için sadece 1500 Euro ödeyeceksiniz!

Prestijli bir üniversite eğitimi çoğu zaman çok yüksek eğitim harçları anlamına gelir ve bu olanakları az sayıda öğrenci değerlendirebilir. Avusturya üniversiteleri bu noktada tüm dünyadan prestijli diploma arayan öğrenciler için mükemmel bir çözümdür. Akademik saygınlık, prestij ve tanınırlık bakımından dünyanın en önemli markaları arasında yer alan Avusturya üniversitelerinde eğitim devlet desteğindedir. Bu nedenle Avusturya’da yüksek lisans için öğrencilerden yıllık yaklaşık 1500 Euro gibi sembolik bir ücret alınmaktadır. Avusturya’da master yaparken yaşam ve konaklama giderleriniz ise Türkiye’ye kıyasla çok yüksek olmayacaktır.

 

Yabancı dil avantajını unutmayın!

Avusturya’da yüksek lisans yapmanın size kazandıracağı bir diğer önemli avantaj da yabancı dil yeterliliğidir. Almanca, Avrupa’nın en çok konuşulan ikinci dilidir. 38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca; özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da anadil olarak konuşulmaktadır. Türkiye’de de bilmenin çok önemli olduğu dillerden biri olan Almanca, size iş başvurularında ve kariyerinizde önemli avantajlar getirecektir. Avusturya’da birçok ülkeden öğrencilerin oluşturduğu enternasyonel ortam size Almancanın yanı sıra İngilizceyi de aktif olarak kullandıracak ve pratik yapma olanağı sunacaktır. Sonuç olarak Avusturya’da yüksek lisans yapmak, hem Almanca hem de İngilizce dillerine çok iyi derecede hakim olmak ve konuşmak anlamına gelmektedir.

 

Sizi yaşam boyu farklı kılacak kültürel ve bireysel gelişim fırsatı!

Avusturya’da master eğitimi almak demek, prestijli bir diplomadan daha fazlası anlamına geliyor. Avrupa’nın kültür ve sanat başkenti Viyana’da geçireceğiniz yıllar size hem kültürel gelişim hem de bireysel gelişim bakımından hayat boyu yarar sağlayacağınız donanımlar kazandıracak. Avrupa kültür ve vizyonu içinde yepyeni bir yaşam tarzı, kazanacağınız hobi, spor ve ilgi alanları, sizi çok daha farklı biri haline getirecek. Sahip olacağınız Schengen vizesi ile tüm Avrupa Birliğinde serbestçe hareket edecek, Türkiye’de çok az kişinin sahip olabileceği bir kültürel gelişim elde edebileceksiniz.

 

Avrupa’nın önde gelen markalarında staj yapma şansı elde edin!

Avusturya’da yüksek lisans yapmayı cazip kılan bir diğer özellik de üniversitelerin dünyaca ünlü sanayi ve ticari kuruluşlar ile entegre projelerde yer alması ve öğrencilerine çok nitelikli uygulamalı eğitim ve staj olanakları sunabilmesidir. Avusturya’da master eğitimi size hem prestijli bir üniversitede eğitim, hem de özgeçmişinizde gururla sunacağınız çok önemli referanslar kazandıracaktır.

 

Avusturya’da Yüksek lisans sonrasında 2 yıl çalışma ve ikamet izni elde edebilirsiniz!

Avusturya’da yüksek lisans yapan öğrenciler eğitim tamamlandıktan sonra 2 yıl süreyle Avrupa Birliğinde çalışma ve ikamet hakkı elde etmektedir. Bu imkan, gelecekte çok nitelikli işletmelerde üst düzey kariyer olanakları hedefleyebilmeniz için çok büyük bir şanstır. Özgeçmişinizde prestijli bir üniversitede yüksek lisans, büyük şirketlerde staj ve Avrupa Birliğinde 2 yıla varan profesyonel çalışma deneyimi ve referans gösterebileceksiniz. Avusturya’da master eğitimi aldığınızda kendinize çok daha büyük kariyer hedefleri belirleyebilirsiniz.

 

Almanca bilmemek sorun değil. İlk yıl Almanca hazırlık eğitimi alabilirsiniz!

Almanca bilmiyorsanız, bu sizin için bir sorun değil. Üniversiteler tarafından akredite edilmiş olan hazırlık okullarında ilk yıl Almanca hazırlık eğitiminizi alıp, sonra master eğitiminize başlayabiliyorsunuz.

 

Avusturya’da yüksek lisans şartları

Avusturya’da master başvurusu için Türkiye’de ALES sınavına girmeniz ve taban puanı geçmeniz yeterlidir. Bitirmiş olduğunuz lisans programıyla ilgili bir alanda yüksek lisans yapabilirsiniz. ALES sonucunuz sadece 1 yıl geçerlidir. Bu nedenle Avusturya’da yüksek lisans için başvurunuzu ALES sınavına girer girmez yapmalısınız.

 

Yüksek lisans başvurusu için temel belgelerin yanında, aşağıdaki belgeler gerekiyor:

– Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi

– ALES sonuç belgesi; Master öğrencisi iseniz, ögrenci belgesi

– Eğer yüksek lisans eğitimine başlayıp ders verdiyseniz not dökümü (Transkript)

 

Avusturya’da Doktora

Türkiye’de üniversiteyi bitirip yüksek lisanslarını tamamlamış ve Avusturya’da doktora yapmak isteyenlerin;

– Almanca bildiklerini,

– Yüksek lisans programını başarı ile tamamladıklarını,

– YÖK’ün denklik verdiği üniversitelerden birinde doktora yapma hakkını kazandıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Almanca yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler, ilgili yüksek öğretim kurumunun gösterdiği Almanca kursuna katılmak zorundadırlar. Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Hazırlık sınıfı genellikle iki dönemde tamamlanır.