Fransa’da Üniversite Eğitimi

Fransız liselerinde eğitim gören öğrencilerin mezuniyet sonrası Fransa’da üniversite eğitimi almak için veya Türkiye’de bitirdikleri bir üniversite sonrası lisans eğitimini ikinci kez almak için Fransa’daki üniversiteleri seçmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.

 

Fransa’da üniversite eğitimi başlıklı sayfamızda;

 

Fransa’daki eğitim sistemi, grande école’ler, Fransa’daki bazı önemli üniversiteler ve bölümleri, Fransa’daki üniversitelere kayıt tarihleri ve başvuru şartları, öğrenci vizesi süreci, Fransa’da üniversite eğitimi fiyatları ve yaşam giderleri ile bir yandan Fransız üniversitelerinde okurken bir yandan da çalışarak Fransa’daki masraflarınızı azaltabilmenize olanak tanıyan çalışma iznihakkında detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Fransa’da Lisans ve Master Eğitimi

Fransa’da lisans eğitimi (Bac+3), üniversitelerde 6 sömestr (3 yıl) sürüyor. Her sömestr 30 kredi ders alan öğrenci 180 krediyi tamamlayarak mezun olabiliyor. 3 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler 4 sömestr (2 yıl) süren Master eğitimine (Bac+5) sınavsız bir şekilde, üniversitelere bireysel başvuru yaparak devam edebiliyor. Master süresince 120 kredilik eğitimini tamamlayan öğrenci Doktora programına başvurabiliyor ve 6 sömestr (3 yıl) süren doktora programını bitirmek için 180 kredilik eğitimi tamamlamak gerekiyor.

 

Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi, doktora yapacak öğrencilere yönelik olan araştırma (Master recherche) ve iş hayatına yönelik olan profesyonel (Master professionnel) bölümleri olmak üzere ikiye ayrılıyor.

 

Master eğitiminin ilk yılı Master 1 (M1), ikinci yılı Master 2 (M2) olarak geçiyor. M1 programını tamamlayan öğrencilere M1 diploması veriliyor ve M2’ye geçmek için tekrar başvuru yapması gerekiyor.

 

Fransa’daki 3 senelik lisans eğitimi Türkiye’deki lisans eğitimine denk değil. Fransa’da üniversite (lisans) okuyup Türkiye’de Master yapmak isteyen öğrencilerin denklik almak için Türkiye’de bir yıl daha lisans okuması ya da Fransa’da M1 yapması gerekiyor. Ancak Fransa’daki Master 2 diploması, Türkiye’deki Master diplomasına denk geliyor.

 

Türkiye’de lisans sonrası Fransa’da Master

Lisans eğitimini Türkiye’de 8 sömestr (4 yıl) olarak tamamlayan öğrenciler, lisans eğitimi aldığı fakültede Master yapmak istediğinde direkt M2 programına başvuru yapabiliyor. Farklı fakültede Master yapmak için öncelikle M1’e başvurmak gerekiyor.

 

Fransız Üniversitelerinde Eğitim Sistemi

Fransa’da yüksek öğretim veren devlet üniversitelerinin yanı sıra devlet ya da özel kuruma bağlı, mesleki eğitim veren okullar da mevcut. Bunlara Grande école adı verilen prestijli okullar da dâhil. Fransa’da 83 devlet üniversitesi ve 200 kadar Grande école bulunuyor. Fransa, lisans ve yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilere oldukça geniş bir okul ve bölüm yelpazesi sunuyor.

 

Fransa’da eğitim yılı Türkiye’deki gibi 2 dönemden oluşuyor. Eylül/Ekim ayında başlayan ilk dönem Aralık ayına kadar devam ediyor. Ocakta başlayan ikinci dönemde eğitimler Nisan ayında bitiyor ancak dönem sonu sınavları Temmuz ayına kadar sürebiliyor.

 

Fransa’da eğitim dili Fransızca olduğu için lisans ya da yüksek lisans başvurularında B2 seviye Fransızca dil sertifikası isteniyor. Bazı okullarda beklenen seviye C1 olabiliyor. Ancak İngilizce eğitim veren özel okullar da mevcut. Bu kurumlar başvuru sürecinde İngilizce yeterlilik sertifikası talep ediyor.

Fransa’daki “Grande École”ler ve Uzmanlık Eğitimi Veren Özel Okullar

Lise eğitimini tamamlayan öğrenciler Grande école kurumlarında ya da uzmanlık eğitimi veren özel okullarda lisans ve yüksek lisans eğitimini üniversitelerdeki gibi toplamda 5 yılda tamamlıyor.

 

Bu alanda çok farklı eğitimler veren kurumlar bulunduğu için eğitim süreleri değişiklik gösteriyor. 3 ya da 4 yıllık lisans eğitiminden sonra 1 ya da 2 yıl Master eğitimi alınıyor. Yine okul ve bölüme göre mesleğe hazırlık eğitimi verilen 1 ya da 2 yıllık lisans öncesi eğitim de bu sürelere eklenebiliyor.

 

École Normale Supérieure(ENS)”Institut d’Études Politiques(IEP)” gibi devlet kurumlarının yanı sıra moda, sinema, gastronomi, otelcilik gibi belli konularda uzmanlaşmaya yönelik eğitim veren özel kurumlar ya da işletme ve mühendislik alanında eğitim veren özel kurumlar da Grande Ecole kurumlarına dâhil.

Fransa’ya Lisans ve Master Başvurusu

Türkiye, Fransa’nın üniversitelere sadece Campus France üzerinden kayıt kabul ettiği ülkelerden biri. Bu nedenle Fransa’daki herhangi bir devlet üniversitesine başvuru yapmak için Campus France’ın internet sitesinde ücretsiz olarak profil oluşturmak ve oraya talep edilen belgeleri yüklemek gerekiyor. Bu profil üzerinden üniversite seçerek başvuru yapılıyor. Öğrenciler başvurdukları üniversitelerden kabul aldığını ya da reddettiğini buradan öğreniyor.

 

Ancak bazı üniversiteler ya da grande école kurumları bireysel olarak yapılan Master başvurularını da kabul edebiliyor. Öğrencinin bu gibi istisnai durumlarda da uzun dönem öğrenci vizesi alabilmek ve okula kayıt yaptırabilmek için Campus France’tan okul tarafından kabul edildiğine dair bir ön kayıt belgesi alması gerekiyor.

Fransa’da Üniversite Seçimi

Üniversite seçimlerinde öğrencinin eğitim almak istediği alanı belirlemesi çok önemli. Bunun için Campus France sitesindeki lisans ve yüksek lisans eğitimi veren kurumlar listesi en iyi kaynaktır.

 

Yaşam koşulları, konaklama, iklim, burs olanakları da göz önünde bulundurularak seçilen üniversitelerin internet sitelerinde araştırma yaparak bölüm hakkında daha çok bilgi sahibi olunabilir. Çoğu üniversite internet sitesinde eğitim veren profesörlere, verilen derslere, sınav ve sınıf geçme sistemlerine, başvuru koşullarına dair bilgi bulundurur.

Başvuru Tarihleri

Fransa’da Lisans okumak ya da Master yapmak için Campus France’ın internet sitesinde profil oluşturmalı ve Lisans başvuruları için en geç 31 OcakMaster başvuruları içinse en geç 31 Mart’a kadar başvurunuzu tamamlamalısınız. Bu tarihlerden sonra dosyası kapanan öğrenci Campus France tarafından mülakattan geçmek zorunda. Mülakatlar öğrenciyi tanımak için hazırlanan soruların yanı sıra Fransa’daki eğitim projesi, motivasyonu, eğitim hayatına dair sorular da içeriyor. Bu mülakatı da geçen öğrencilerin profilleri üzerinden yaptıkları başvurular Campus France tarafından okullara iletiliyor.

 

Sonuçlar Haziran ayında açıklanmaya başlar ve öğrencinin Campus France profiline yansır. Öğrenci kayıt yaptırmak istediği okulu Campus France’a bildirir ve ondan “attestatation de préinscription” belgesi alır. Kabul alınan okula kesin kayıt, Fransa’ya geldikten sonra bizzat yapılır. Kayıt dönemi genellikle Ekim ayı sonuna kadar sürer.

 

Campus France üzerinden başvuru kabul etmeyen okullarla bizzat iletişime geçmek gerekir. Üniversitenin istediği belgeler Campus France dosyasındakilerle benzerdir ancak okuldan okula değişiklik gösterebilir. Bizzat başvuru yapılan bu okula kayıt yaptırmak ve öğrenci vizesi almak için yine de Campus France’tan “attestatation de préinscription” almak gerekir.

 

Fransa’da Lisans ve Yüksek Lisans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Lise son sınıfta ya da lise mezunu olup lisans için Fransa’ya başvuru yapacaklar;

– Liseden alınmış son sınıfta olduğunu gösteren belge ya da lise diploması

– Aldığı dersleri ve notlarını gösteren transkript

– Fransızca dil sertifikası (bazı Fransızca eğitim veren lise öğrencileri bu belgeden muaftır)

– Motivasyon mektubu

– Referans mektubu

 

Lisans son sınıfta ya da lisans mezunu olup yüksek lisans için Fransa’ya başvuru yapacaklar;

– Üniversiteden alınmış son sınıfta olduğunu gösteren belge ya da mezuniyet belgesi/diploması

– Lise diploması

– Aldığı dersleri ve notlarını gösteren transkript

– Fransızca dil sertifikası (bazı Fransızca eğitim veren lise öğrencileri bu belgeden muaftır)

– Motivasyon mektubu

– Referans mektupları

– Fransa’daki eğitimi sırasında yoğunlaşacağı çalışma konusunun tanıtımını içerek Projet de recherche Projet professionnel dosyası

– Fransızca CV

 

* Başvuru için verilecek tüm Türkçe belgelerin Fransızca tercüme bürolarında noter tasdikli tercümelerinin hazırlanması gerekir. Campus France’ın önerdiği çeviri merkezleri bulunmaktadır. Fransızca eğitim veren bir kurumdan mezunsanız, mezuniyet belgelerini kendiniz çevirerek okulunuzda onaylatabilirsiniz.

Fransa Öğrenci vizesi için gereken belgeler

Fransa’da lisans okumak ya da master yapmak için Fransa’ya gitmeden önce uzun dönem öğrenci vizesine başvurmak gerekiyor. Vize için gereken belgeler:

– En az 18 ay daha geçerlilik süresi olan pasaport

– Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi

– Kimlik fotokopisi

– 3 adet yeni çekilmiş beyaz fonlu vesikalık fotoğraf

– Vize ücreti

– Başvuruyu kabul eden okuldan alınmış ön kayıt ya da kesin kayıt belgesi

– Campus France’tan alınan “attestatation de préinscription”

– Minimum geçim kaynaklarını gösteren belgeler (Ticaret odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, kuruluş gazetesi, SGK belgeleri ), ailesinin masrafları üstleneceğine dair beyan ya da burs belgesi

– Banka hesap cüzdanları

– Türkiye’den alınmış en son diploma

– İlk üç ay için konaklama bilgisi (otel rezervasyonu, yurt yetkilisinden yazılı bildiri, ev sahibinden yazılı beyan )

– 18 yaşından küçükler için aileden alınan yetki belgesi

– Doldurulmuş 2 adet uzun dönem vize başvuru formu

– (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) müracaat formu

– Tüm evrakların fotokopileri

 

Fransa öğrenci vizesi uzatma hakkındaki makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

OFII belgesi hakkındaki makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Fransa’da Üniversite Fiyatları

Campus France’a göre, 2019’dan itibaren lisans harç ücretleri yıllık 2770€yüksek lisans ve doktora harç ücretleri 3770€ olarak güncellenmiştir. Kayıt sırasında zorunlu sağlık sigortası da yaptırmak gerekiyor. Bu sigortanın maliyeti de yıllık 250 Euro kadar. Kurum ve bölüme göre değişiklik gösteren Grande école ve özel okullar içinse yıllık ödenen ücret 300 ila 15.000 Euro arasında değişiklik gösteriyor.

Fransa’da Yaşam Masrafları

Fransız hükümetinin, şirketlerinin ve Türkiye’deki bazı kuruluşların, Fransa’daki eğitim ücretlerinin dışında, oradaki yaşam masraflarını karşılamak için bölüm, okul ve şehirlere göre değişen geniş bir burs seçeneği var.

 

Öğretim yılının ilk aylarında başvuruları başlayan burslar için araştırmalara genellikle henüz okul başvurusu yapmadan başlamak gerekiyor. Fakat bu dönemi kaçıranlar hemen hemen mart ayının sonlarına kadar devam eden bursları takip etmeye devam etmeli.

 

Fransa’da yaşam masrafları ve Paris’te yaşam masrafları birbirinden oldukça farklı. Paris dışında bir şehirde yurt, öğrenci evinde oda ya da küçük bir stüdyonun aylık kirası 400-700 Euro kadar. Fakat Fransız hükümetinin tüm yabancı öğrencileri de kapsayan kira yardımıyla bu ücretler 200 Euro’ya kadar düşebiliyor. Paris’teyse konaklama masrafı 600 Euro’dan başlıyor.  Fransa’da aylık beslenme masrafı 200-400 Euro kadar. Okul yemekhanelerinde yemekler 3 Euro. Şehir içi ulaşım masrafı aylık 30-50 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Şehirlerarası ya da ülkelerarası ulaşım içinse 1 Euro’ya bile otobüs bulunabiliyor.

 

Fransa’da Çalışma İzni

Fransa’da uzun dönem öğrenci vizesi bulunan yabancı öğrencilerin yılda 964 saat çalışma hakkı var. Bu da hafta içi yarı zamanlı çalışmaya ya da 3 aylık tam zamanlı çalışmaya denk geliyor.  Fransa’da asgari ücret brüt olarak 1521,22 €; Staj ücreti de en az 525 €.

Fransa Hakkında Kısa Bir Bilgi

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ve Batı Avrupa’nın en geniş yüzölçümüne sahip olan Fransa; İspanya, Andora, Monako, İtalya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg ve Belçika’yla sınır komşusudur. Kuzeyindeki Manş Tüneli’yle İngiltere’ye bağlanır. Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimi barındırır. Fransa’nın 100’ü aşkın ili vardır. 5’i denizaşırı olmak üzere toplamda 18 yönetim bölgesi bulunur. En büyük şehri ve başkenti olan Paris Île-de-France bölgesindedir.

 

Avrupa Birliğine üye olan ülke Schengen vize bölgesinde bulunur. Köklü tarihi, yaşam tarzı, müzeleri, edebiyatı, sineması, sokakları, yeme-içme alışkanlıklarıyla turistleri kendine çeken, moda ve sanata yön veren Fransa dil eğitimi, yüksek öğretim ve iş seyahatleriyle de dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biridir.

Neden Fransa’da Üniversite Eğitimi?

1) Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma şansı

Fransa’daki eğitim kurumlarının ve eğitim geleneğinin tarihi Orta Çağ’a kadar uzanır. Her tür bilim dalında kendini geliştirmiş, pek çok alanda diğer ülkelere öncülük etmiş bu okullarda eğitim görmek büyük bir ayrıcalıktır. Fransa’nın eğitim kalitesi ve diplomaları dünyanın her yerinde geçerliliğe sahiptir. Ayrıca Fransa’da öğrenciler arasında herhangi bir ayrım gözetilmeden verilen eğitim tüm yabancı öğrencilere kucak açar.

 

2) Tüm öğrencilere kira yardımı

Fransız hükümeti hiçbir ayrım gözetmeden tüm yabancı öğrencilere gelirleri ve kira bedeli üzerinden belirlediği bir oranda kira yardımı yapar.

 

3) Dünyaca ünlü profesörlerden ders alma fırsatı

Fransa’da eğitim görmek Türkiye’deki pek çok üniversitede kitaplarından faydalanılan profesörlerin derslerine katılmak imkânı sağlar.

 

4) Okurken çalışma imkânı

Fransa’da uzun dönem öğrenci vizesi olan öğrencilerin yılda 964 saat çalışma hakkı vardır. Zorunlu stajı olan öğrenciler ayda en az 500 Euro kazanır.

 

5) Mezun olduktan sonra çalışma hakkı

Fransa’da Master yapan öğrenciler çalışma izni alarak burada iş hayatına başlama hakkına sahiptir. Ayrıca okudukları bölümle ilgili iş aramak için mezun olduktan sonra bir yıllık daha oturma izni alabilirler.

 

6) Avrupa’nın her köşesine rahatça ulaşım

Avrupa’nın merkezindeki Fransa’da tren ve otobüs sistemi oldukça gelişmiştir. Oturma iznini aldıktan sonra istediğiniz Avrupa ülkesine son derece uygun fiyatlara gidebilir, yeni yerler keşfetmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

 

7) Kültürel ve tarihi mirası

Fransa dünyanın en ünlü müzelerine, galerilerine, tarihi yapılarına, sergilerine, kültürel ve sportif aktivitelerine ev sahipliği yapar. Öğrencilerin bu zenginliklere ulaşması için elinden geleni yapan ülkede kültürel, sanatsal, turistik etkinlikler genellikle ücretsiz ya da düşük ücretlidir. Çoğu müze öğrencilere bedavadır.

 

8) Nehir kenarında piknik

Fransa’nın çoğu şehrinin ortasından geçen nehirler ve şehrin merkezinde bulunan yemyeşil parklar öğrencilerin yaşam kalitesini arttırır. Öğrenciler günün her saati çeşitli spor aktivitelerine ya da piknik yapan Fransızlara katılabilir.

 

9) Fransız croissant’ları, café’leri, şarapları bir adım uzakta!

Fransa şehirleri sokakları ve yaşam tarzlarıyla ünlüdür. Yüzyıllardır değişmemiş sokaklar, binalar, caféler, kütüphaneler öğrencilerin uğrak yerlerindendir.